Název projektu:ZŠ M.Alše
Spolupráce:www.ekopoint.cz
Místo stavby:Praha 6, Suchdol
Funkce objektu:Základní škola
Charakter stavby:Modernizace, zateplení ZŠ
Očekáváné dokončení stavby:10/2014
Odhad nákladů stavby:cca 17 mil. CZK
Aktuální fáze projektu:Realizace stavby
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace