Název projektu:Farského 3
Místo stavby:Praha 7, Holešovice
Funkce objektu:Bytový dům
Charakter stavby:Rekonstrukce, zateplení
Očekáváné dokončení stavby:12/2014
Odhad nákladů stavby:cca 11 mil. CZK
Aktuální fáze projektu:Stavební řízení
1
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace