Atelier se zabývá zpracováním projektové dokumentace všech kategorií pozemních staveb:

 • Stavby pro bydlení (bytové i rodinné domy) a rekreaci
 • Stavby pro administrativu, obchod, zdravotnictví, výrobu a služby
 • Stavby pro kulturu, vzdělávání a sport

 • Developerské i individuální projekty
 • Novostavby i rekonstrukce

Atelier pro Vás zajistí přípravu Vašeho projektu ve všech jeho fázích, zejména pak tyto činnosti:

 • Urbanistické koncepty, architektonické a dispoziční studie
 • Projektová dokumentace stavby (DÚR, DSP, TD, DPS)
 • Inženýrská činnost, projednání dokumentace s orgány státní správy a zajištění všech povolení stavby
 • Návrh a design interiérů
 • Výkazy výměr a rozpočty, zajištění výběrových řízení na zhotovitele stavby
 • Autorský dozor a technický dozor investora
 • Činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi
 • Geodetické zaměření, pasporty, dokumentace skutečného provedení
 • Poradenská činnost a stavebně technické posudky
 • Spolupráce při vyřízení žádostí o granty a dotace
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace