Název projektu:RD Labská 12
Místo stavby:Praha - Kunratice
Funkce objektu:Rodinný dům
Charakter stavby:Novostavba
Očekáváné dokončení stavby:06/2016
Odhad nákladů stavby:cca 4 mil. CZK
Aktuální fáze projektu:Realiztace stavby
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace