Název projektu:RD Sluštice
Místo stavby:Březí
Funkce objektu:Rodinný dům
Charakter stavby:Novostavba
Očekáváné dokončení stavby:12/2014
Odhad nákladů stavby:cca 4,5 mil. CZK
Aktuální fáze projektu:Realizace stavby
1
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace