Název projektu:Štefanikova 23
Místo stavby:Praha 5, Smíchov
Funkce objektu:Administrativní budova
se 4 prodejnami v přízemí
Charakter stavby:Kompletní rekonstrukce
Očekáváné dokončení stavby:12/2014
Odhad nákladů stavby:cca 110 mil. CZK
Aktuální fáze projektu:Realizace stavby
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace