Název projektu:Šafaříkova 6
Místo stavby:Praha 2, Vinohrady
Funkce objektu:Bytový dům
Charakter stavby:Půdní nástavba, vestavba restaurace
Očekáváné dokončení stavby:12/2015
Odhad nákladů stavby:cca 25 mil. CZK
Aktuální fáze projektu:Územní řízení
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace