Název projektu:Bendlova 160
Místo stavby:Praha 9, Miškovice
Funkce objektu:Panelový bytový dům
Charakter stavby:Revitalizace
Očekáváné dokončení stavby:10/2014
Odhad nákladů stavby:cca 4 mil. CZK
Aktuální fáze projektu:Realizace stavby
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace