Název projektu:Archeopark Mikulčice-Kopčany
Spolupráce:VISION architecture
Místo stavby:Mikulčice
Funkce objektu:Muzeum historie v přírodě
Charakter stavby:Novostavba a venkovní úpravy
Stupeň projektu:Ideová ubranistická a architektonická soutěž
Termín projektu:2009
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace