Název projektu:Finanční pobočka
Místo stavby:více lokalit
Funkce objektu:směnárna
Charakter stavby:Novostavba
Dokončení stavby:2008
Odhad nákladů stavby:cca 10 mil. CZK
Stupeň projektu:Architektonická a
dispozičně-provozní studie
Termín projektu:2008
1
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace