Název projektu:Základní umělecká škola Úpice
Spolupráce:MgA. Jan Kalous
Charakter stavby:Přístavba, modernizace
Stupeň projektu:Architektonická soutěž
Termín projektu:2011
1
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace