Název projektu:"RAY OF HOPE ACADEMY"
Partner projektu:humanistické hnutí NAROVINU
Místo stavby:slum Kayole, Nairobi, Keňa
Funkce objektu:Základní škola
Charakter stavby:Novostavba
Očekáváné dokončení stavby:Projekt byl z důvodu násilností
v zemi na konci roku 2007
zastaven a pak už nikdy nedošlo
k jeho obnovení
Stupeň projektu:Architektonická a dispoziční studie
Termín projektu:2007
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace