Název projektu:GIGASPORT Olomouc
Místo stavby:Olomouc, Slavonín
Funkce objektu:Prodejna sportovních potřeb
Charakter stavby:Novostavba
Termín dokončení stavby:10/2005
Investiční náklady stavby:cca 100 mil. CZK
Zajišťované činnosti:Dokumentace pro stavební řízení
Inženýrská činnost
Realizační dokumentace
Architektura
Architektura
Inženýring
Inženýring
Výstavba
Tech.dozor
Dotace
Dotace